Mary Immaculate Secondary School

Seachtain na Gaeilge/Féile na hInse

08-March-20
Seachtain na Gaeilge/Féile na hInse

Táimid ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge faoi láthair. Thosaigh sé ar an gcéad lá de mhí an Mhárta agus beidh sé ar siúl go dtí an seachtú lá déag den mhí seo. Beidh roinnt imeachtaí ar siúl anseo i Scoil Mhuire gan Smál chun ár dteanga dúchais a cheiliúradh.

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, bhí roinnt imeachtaí eagraithe ag Féile na hInse chun na Gaeilge a spreagadh i measc daltaí meánscoile i gContae an Chláir. Ghlac deichniúr dalta ón dara bliain páirt i gcomórtas liteartha agus bhuagh beirt acu duais. Comhghairdeas leis na buaiteoirí Jane Ní Shionnain agus Alice Ní Dhabhráin! Chomh maith leis sin, ghlac seachtar dalta páirt sa chomórtas ealaíne i mbliana agus bhuaigh triúr acu duais. Comhghairdeas leis na buaiteoirí Ella Ní Bhródaigh, Eve Ní Éilidhe agus Alicjia Stachuska!

Ghlac seisear dalta páirt i gcomórtas agallaimh beirte a bhí ar siúl inné, an Déardaoin, an 5ú lá in Inis. Comhghairdeas leo ar fad! B'iad Ella Ní Bhródaigh agus Emily Ní Mhaoldomhnaigh buaiteoirí an chomórtais. Tháinig Jane Ní Shionnain agus Aoife Xiao sa dara háit. Agus, tháinig Matthew Irwin agus Emily Ní Chuilleanáin sa tríú háit.

Comhghairdeas leis na buaiteoirí ar fad i bhFéile na hInse i mbliana!

We are celebrating Seachtain na Gaeilge at the moment. It started on the 1st of March and will run until the 17th of March. There will be some events on here in Mary Immaculate to celebrate our native language.

As part of Seachtain na Gaeilge, there were some events organised by Féile na hInse to encourage the use of the Irish language among secondary school students in Co. Clare. Ten students from second year took part in an Essay- writing competition and two of them won prizes. Congratulations to the winners Jane Shannon and Alice Davoren! Seven students took part in the Art competition this year and three of them won prizes. Congratulations to the winners Ella Brody, Eve Healy and Alicjia Stachuska!

Six students took part in an Interview competition that was on yesterday, Thursday, the 5th in Ennis. Congratulations to all of them! Ella Brody and Emily Maloney were the winners of the competition. Jane Shannon and Aoife Xiao were in second place and Matthew Irwin and Emily Cullinan were in third place.

Congratulations to all the winners in Féile na hInse this year!

Enquire
Contact
Mary Immaculate Secondary School,
Lisdoonvarna,
Co. Clare,
Ireland

065 707 4266


Ceist- Catholic Education, an Irish schools trust
Location
© 2024 Mary Immaculate Secondary School